twitter facebook youtube

Sign up to Exit's eNewsletter

The Exit Internationalist

November 1, 2017

Euthanasia in a Rollercoaster or ‘Sarco’ – Latest Ideas Presented Livestream

Sander van Walsum, De Volkskrant

An annual gathering for the self-deliverance euthanasia industry

The Exit NuTech Conference has been held in Toronto, Canada.

Interested participants of the right to die movement gathered here last weekend to be informed about the latest techniques that allow this right to be exercised in a humane manner.

An innovative livestream made it possible for interested people around the world to attend the NuTech conference on end of life issues in Toronto on Saturday.

Presentations

Some audience expressed doubts about the ‘rebreather’: an oxygen mask that from 1 January 2018 could allow a certain and mild death within three to five minutes in an alternative use. The cost will be to $ 149.

But can the US producer ensure that the mask does not loosen after the user has become out of consciousness?

What about a life quality monitor that shuts the heart down when the user’s quality of life in ten categories has fallen below a ‘minimum acceptable level’.

And then there are the numerous barbiturates and chemical compounds that can end a complete life.

Euthanasia Roller Coaster

Some of the more exotic plans include the construction of an euthanasia roller coaster.

The occupants of the roller coaster would be exposed to such strong G forces that their supply of oxygen to the brain would be stopped – bringing on an ‘euphoric, elegant and meaningful death’.

The developer of the most effective technology was rewarded with a $ 5,000 cash prize.

The conference was organized by Australian Philip Nitschke (70), the first physician who conducted a legal euthanasia in 1996.

Nitschke was increasingly in conflict with the Australian authorities with his radical perceptions of self-determination.

In 2015, he settled with his wife Fiona in the Netherlands – in his eyes the world’s most euthanasia-friendly country.

Last Friday, he unfolded his plans for the Sarco, a comfortable cabin that would be filled with nitrogen (creating a peaceful death similar to a plane depressurizing).

For the conference goers, self-sufficiency is no longer a future scenario for a long time.

“The point of no return has passed long,” says Nitschke. “Because the technique is already there.”

Nederlands

Een jaarbeurs voor de zelfdodingsbranche. Zo zou de Exit New Tech Conference in Toronto, Canada, kunnen worden genoemd. Pleitbezorgers van het recht op zelfdoding kwamen hier het afgelopen weekeinde bijeen om te worden geïnformeerd over de nieuwste technieken waarmee dit recht op een humane wijze kan worden uitgeoefend.

Een haperende livestreamverbinding stelde belangstellenden min of meer in staat de presentaties bij te wonen. Er werden twijfels geuit over de rebreather, een zuurstofmasker – vanaf 1 januari te verkrijgen voor 149 dollar – dat bij een alternatief gebruik een zekere en milde dood ‘binnen drie à vijf minuten’ mogelijk zou maken. Kan de Britse producent garanderen dat het masker niet losschiet nadat de gebruiker buiten bewustzijn is geraakt?

De life quality monitor legt het hart stil als de levenskwaliteit van de gebruiker in tien categorieën tot onder een ‘minimaal acceptabel niveau’ is gedaald. En dan zijn er nog talrijke barbituraten en chemische verbindingen waarmee een voltooid leven kan worden beëindigd.

Euthanasia roller coaster

Het point of no return is allang gepasseerd

Philip Nitschke

Tot de meer exotische plannen behoort de bouw van een euthanasia roller coaster: een achtbaan waarvan de inzittenden aan zo’n sterke G-kracht worden blootgesteld dat de zuurstoftoevoer naar de hersenen stilvalt – met een ‘euforische, elegante en betekenisvolle dood’ tot gevolg. De ontwikkelaar van de meest effectieve technologie werd beloond met een geldprijs van 5.000 dollar.

De conferentie is belegd door de Australiër Philip Nitschke (70), de eerste arts die in 1996 een legale euthanasie uitvoerde.

Nitschke kwam met zijn radicale opvattingen over zelfbeschikking toenemend in botsing met de Australische autoriteiten. In 2015 vestigde hij zich met zijn vrouw Fiona in Nederland – in zijn ogen ‘s werelds meest euthanasie-vriendelijke land. Afgelopen vrijdag ontvouwde hij in Nieuwsuur zijn plannen voor de Sarco, een comfortabele cabine (‘zelfmoordkist’) – alleen door de inzittende te bedienen – die desgewenst met stikstof wordt gevuld.

Voor de conferentiegangers is zelfeuthanasie allang geen toekomstscenario meer. ‘Het point of no return is allang gepasseerd’, zegt Nitschke. ‘Want de techniek is er al.’